073 685 62 30 info@aragondental.se
FAQ Page
Hur fungerar tandvårdsstödet från försäkringskassan?

Tandvårdsstödet omfattar alla som bor och är försäkrade i Sverige från och med den 1 juli det år man fyller 23 år. Utöver det finns det ytterligare vissa situationer när du har rätt till tandvårdsstöd. Undantag finns på vissa patienter, läs mera under försäkringskassans hemsida!
Tandvårdsstödet innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskyddet.

Vad är skillnad mellan allmäntandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag?

Det allmäntandvårdsbidraget är ett bidrag för dig som har fyllt 23 år och är försäkrad i Sverige. Bidraget dras automatiskt i samband med besöket hos tandläkaren/tandhygienisten, oftast i samband med undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Ett nytt bidrag berättigas den 1 juli varje år. Det kan dock sparas så att du har högst två bidrag att använda. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dessa och ersätts med ett nytt.
Storleken av bidraget varierar med ålder.

Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr per år
Är du 30-64 år är tandvårdsbidraget 300 kr per år
Är du 65+ är tandvårdsbidraget 600 kr per år

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har fyllt 23 år, är försäkrad i Sverige och har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Du behöver ett intyg från din läkare. Intyget kan hämtas på Socialstyrelsens webbplats.
Exempel:
Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
Sjögrens syndrom
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, med ordination av syrgas eller näringsdryck
Cystisk fibros
Ulcerös colit
Crohns sjukdom
Tarmsvikt
Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
Svårinställd diabetes
Om du genomgår dialysbehandling
Om du är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
Om du genomgått en organtransplantation.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se)

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år. Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Vad gäller för bokning av patienter under 23 år hos er?

Nästan all tandvård är gratis till och med det år du fyller 22 år.
För att du ska få avgiftsfri barn- och ungdomstandvård måste du välja en tandvårdsenhet som har avtal med Region Skåne. Aragón Dental saknar avtal.

Vilka dokument behöver jag ha med mig till kliniken?

Det är viktigt att du identifierar dig när du kommer till kliniken. Ta alltid en giltig id-handling när du kommer till oss (pass, körkort, id från posten eller banken).
Andra dokument som är viktiga:
Du som får försörjningsstöd av kommunen ska du visa Intyg från socialförvaltningen när du bokar tid hos oss.
Intyg från Försäkringskassan om du bor i Sverige men arbetar i Danmark. (Läs mera här!)
Grönt kort/F-kort samt eventuellt frikort om du får Regions Skånes nödvändiga tandvård.
Intyg från Socialstyrelsen stämplat och signerat av din läkare om du ska ha särskilt tandvårdsbidrag

Hur mycket kostar en undersökning?

Förutom allmäntandvårdsbidrag/särskilt tandvårdsbidrag får du som har större tandvårdsbehov en högre ersättning från försäkringskassan.
Storleken på försäkringskassans ersättning avgörs dels av dina totala utgifter för tandvård under en ersättningsperiod (12 månader) och dels av vilka specifika behandlingar som har genomförts. Vissa åtgärder ersätts inte av försäkringskassan utan tillhör den del av kostnaden som du som patient får stå för. Exempel på detta är kosmetisk tandvård, tandblekning, och vissa dentala material.

Högkostnadsskyddet betalas utifrån ett fast pris, ett så kallat referenspris, som bestäms av staten. Ett referenspris är tänkt att spegla vad en åtgärd beräknas kosta. Vårdgivarna är inte bundna av referenspriset, de kan ta både lägre eller högre pris. Om ett högre pris tas ut betalar Försäkringskassan endast ut ersättning som täcker referenspriset.
Högkostnadsskyddet gäller från och med att patienten fått tandvårdsåtgärder utförda med ett sammanlagt referenspris över 3000kr. Sedan utgår ersättning med:
50% av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15 000 kronor
85% av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Vad är en utbytesåtgärd?

För att du ska ha ersättning från försäkringskassan måste alltid ett tillstånd rapporteras. Grundregeln för ersättning från det statliga tandvårdsstödet är att för varje diagnos eller tillstånd finns en eller flera ersättningsberättigande åtgärder. I vissa fall är det dock tillåtet att byta ut en ersättningsberättigande åtgärd mot en annan. För mer information besök gärna försäkringskassans hemsida!

Vilka betalningsalternativ erbjuder ni och vad har ni för prislista?

Vi är en kontantsfri klinik. Du kan betala med kort eller swish. Prislista hittar du här.